0: WAAROM WIJ DEZE ROUTE WILLEN MAKEN

De Postjesbuurt ligt als een bijna verbleekt eilandje in de luwte van publiciteit en stadsvernieuwings plannen van Oud en Nieuw West. Een kleine en orderlijk eilandje, dat niet genoeg fouten had om een Ella Vogelaar Prachtwijk te mogen worden. Minder subsidies dus, minder monumenten. Anita Schothans, coördinator leefbaarheid van de wijk schreef een interessante sociale nota. Lees verder op onze site www.jonkdesign.nl bij wandelroute.

Deze wandelroute laat de geschiedenis van de Postjesbuurt zien, van onderop geschreven, met veel verhalen van bewoners uit de buurt. De meeste informatie staat op de site. Het omvat uitleg over de architecten van de Amsterdamse School, hun manier van denken in een totaal concept, dat bouw, straatmeubilair en woninginrichting één geheel moest zijn, maar de voorkant belangrijker was dan de binnenkant.

We laten hier vooral zien hoe kunstenaars van 1912 tot 2012, samen met buurtbewoners hebben meegedacht over een leefbare buurt en er diverse interessante sporen in hebben achter gelaten.