16: VAN WALBEECK

blz 21 wandelroute

De Van Walbeeck is een goed voorbeeld van de wijze van bouwen in de jaren 1920-1930.
Er werden na de industriële revolutie diverse  woningbouwverenigingen opgericht. De eerste in 1907 door Amsterdamse paardentrambestuurders, die hun club Rochdale noemden. Er kwamen er meer, veelal opgericht door bepaalde groepen arbeiders, bijna altijd van linkse huize. En dat lokte weer een reactie uit van de christen-burchten in de samenleving. De gereformeerde werkliedenvereniging Patimonium richtte een gelijknamige woningbouwvereniging op. De pastoors stimuleerden de oprichting van Dr. Schaepman, genoemd naar de belangrijkste voorman van de toen nog geknechte, katholieke bevolkingsgroep. Amsterdam telde algauw tientallen wbv’s.
Met zijn allen vonden ze tussen 1910 en 1925 het arbeiderspaleis uit: blokken woningen met niet te grote appartementen, 40-50m2, maar met toilet, stromend water en geen alkoof of bedstee meer, de onhygiënische, afgesloten en piepkleine slaapkamer