31: VAN RENSELAERSTRAAT

Heel lang heeft de Van Renselaerstraat te lijden gehad van het jongerencentrum Highschool, waardoor vaak een zekere mate van verwaarlozing optrad. Het pleintje is op zichzelf its somberder, doordat er grote zeer schaduwrijke platanen staan. Hieronder is een postzegelperkje gepland. De Highschool is nu dicht.Het gebouw wordt eerstdaags opgeknapt. In het pand bevinden zich een kinderdagverblijf en op de bovenste verdiepingen een groot aantal kunstenaarsateliers.
………………