21: SURINAMEPLEIN EEN VRAAGTEKEN

blz 26 wandelroute

Het Surinameplein is een product van twee stedenbouwkundige plannen, het uitbreidingsplan van de gemeente Sloten uit 1916 van H.A. Rübenkamp en het Algemeen uitbreidingsplan (AUP) van Van Eesteren e.a. Het ontwerp voor het Surinameplein in het AUP dateert uit 1930.

Na de annexatie van Sloten door Amsterdam in 1921 heeft Architect Roodenburgh op basis van het plan van Sloten de bebouwing aan de Surinamestraat en de twee symmetrische pleinwanden ontworpen. Deze laatste vormen de basis voor de oostzijde van het plein en zijn typisch voor de Amsterdamse Schoolarchitectuur. De bebouwing aan de noordzijde van het plein werd in 1934 gebouwd onder het AUP. Ten zuiden van het plein vormde de bebouwing uit de periode 1933-1938, in de Andreas van Schelfhoutstraat, toen Bosboomstraat geheten, de begrenzing van de ruimte. In dit zuidelijke deel stonden oude vervallen woningen en boerderijen in de Sloterpolder ten westen van de Schinkel tussen de nieuwbouw uit de jaren dertig. Dit gebied werd pas in 1956 bebouwd naar ontwerp uit het AUP van Van Eesteren.

Helaas ontbreekt het aan een grootsteedse visie op deze principale entree van de stad Amsterdam. Bewoners willen graag een toonaangevend kusntwerk midden op het plantsoen. Maar wat dat moet worden is nog een vraagteken.