13: POSTJESKADE

Kunstobject Vuurtoren met sinaasappels, ontwerp H. van den Ban, 1993

BLZ 18 WANDELROUTE

De Postjeskade vormt de noord-westelijke grenslijn van de Postjesbuurt. Tot aan het midden van de jaren vijftig was dit de grens tussen Amsterdam en het tuinbouwgebied Sloterpolder. Hier brachten de groentekwekers hun groente naar de markt via een mechanische overhaal.
Het kunstwerk laat zich duidelijk gelden als een grenspaal, een overgang. Bovenin de toren zijn drie oranje sinaasappelvormige bollen. Vanuit één van de bollen wordt een lichtstraal gericht op het water, die indirect verwijst naar de plaats waar veel bedrijvigheid plaatsvond in de vroege ochtenduren.

Deze zijde van de Postjesbuurt is gebouwd tussen 1931 en 1934. Over de oorsprong van de term Postjes bestaat onduidelijkheid. Deze term kan verwijzen naar de vele bruggen in dit voormalige poldergebied, maar het kan ook een postje zijn, de naam van een zoetwatervisje.

Kijk verder: http://buurtwinkels.amsterdammuseum.nl
en www.geheugenvanwest.nl