10: POSTJESBUURTSCHOOL VOOR IEDEREEN

blz 15 wandelroute

De school stond in de jaren vijftig niet goed bekend. Het was een “klompenschool” voor arbeiderskinderen. Kinderen uit middenstandsgezinnen, waar geld was voor schoenen, gingen naar de “schoenenschool, de Hoofdwegschool.
Later, in 2005, heeft de school opnieuw een sociaal probleem. Het is en zogenaamde “zwarte school” die steeds kleiner wordt. Samen met ouders en Minke Westveer, de directeur, gingen men aan de slag. Men organiseerde informatieavonden, toneel, lampionnenoptochten.kunstuitingen. En men haalde er overal de krant bij. Ouders die bewust voor de Corantijnschool kiezen, forse inzet van team en schooldirecteur in combinatie met positieve publiciteit trokken de Corantijn weer overeind.
De Corantijn is nu weer een echte buurtschool. Bijna 200 leerlingen, wat ruim twee keer zo veel is als zeven jaar geleden.
Caroline Vonk, één van de betrokken ouders schrijft dat ze graag nog eens een foto wil hebben van de fabeldieren die vóór de oorlog de gevel van de school sierden.. Lees verder www.corantijnschool.nl (tekst naar aanleiding van Caroline Vonk).

Leerlingen en buurtbewoners hebben samen beelden gemaakt naast de ingang en in de – ook door buurtgenoten ingerichte – tuin aan de Hoofdweg.
………………