9: OBS DE CORANTIJN

blz 14 wandelroute

De Corantijnschool werd in 1923 gebouwd door een onbekende architect van de dienst publieke werken, die meestal de expressieve Amsterdamse School stijl volgde.
In de buurt kwamen veel kinderrijke gezinnen voor. Het streven was om de school zoveel mogelijk vrijstaand te maken om de kinderen van lucht en licht te laten genieten en overlast te beperken. Het bouwwerk met zijn torens laat meteen zien wat voor een belangrijke plaats een school in de buurt heeft. Nu bijna 90 jaar later blijkt uit diverse kunstuitingen in de buurt dat de school een stempel heeft gezet op de verfraaiing van de leefomgeving.