32: KRINGLOOPBEDRIJF HET JUTTERSDOK

blz 38 wandelroute

Hier is van 2 tot 30 juni een expositie te zien van materialen die door bewoners en kunstenaars zij gemaakt van oud materiaal en kunnen dienen in een nieuwe toepassing.
De oorsprong van Upcycling
Het is een term die in 1999 werd geïntroduceerd door Gunter Pauli en Johannes F. Hartkemeyer in hun gelijknamige boek UpCycling.

Bij upcycling krijgt de gerecyclede grondstof een hogere zuiverheid dan die van de oorspronkelijke grondstof. Wanneer een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een product uit gevormd kan worden, wordt dit recycling genoemd. Upcycling is het tegenovergestelde van downcycling.

Van "upcyclen" is doorgaans geen sprake. Het is vaak technisch wel mogelijk, maar economisch niet rendabel. Zolang wetgeving en noodzaak op dit punt ontbreekt, zal het slechts mondjesmaat worden uitgevoerd.
Op deze site gebruiken we de term meer symbolisch om te laten zien dat er inhoudelijk wel sprake is van up cycling, omdat het design van het gekozen artikel een meerwaarde krijgt op twee manieren.
Het object is kapot en wordt weer heel gemaakt.
Er wordt op een andere manier naar het voorwerp gekeken en er iets anders mee gedaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hiervoor worden oude ambachten en technieken samen gvoegd met eigentijdse opvattingen over industriële vormgeving.
Bron: wikepedia