25: JONKDESIGN LESPAKKET

blz 31 wandelroute

het project JonkDesign, vernoemd naar de chinese zeilboot afgeleid van de sampan [drie planken]
met hoge aars en steven [doorlopende kielbalk] met doorlopende zeillatten [van bamboe, tot voorbij de mast] werd voor van alles gebruikt

De naam van het project roept associaties op met jong en junk. Het project is bedoeld voor brede scholen, niet alleen in het PO maar ook in het VO.Praktisch richt het project zich op kinderen tussen 9 en 14 jaar.
Brede scholen zijn veelal buurt- of liever gemeenschapsgericht.
Duurzaam ondernemen wordt gekenmerkt door de drie PPP's: Profit, People, Planet.
Om het milieu te sparen, mensen in hun waarde te laten en ook nog winst te maken,
Willen de skills van de 21ste eeuw helpen ontwikkelen: creativiteit, innovatievermogen en ondernemingszin.
Zo lerren onze kinderen effectief te reageren op een snel veranderende wereld.

Alsof je het over kunst hebt! Dat hebben we ook.
Kunst is scheppen, vernieuwen en zweten. Kunst werkt ontregelend of speelt minstens met regels.
Het gekende onder een andere hoek bekijken, het vertrouwde een andere vorm of functie geven
en het nieuwe omarmen.


Iedere leerkracht weet ook dat leren alleen maar lukt als leerlingen betrokken zijn.
Iedere leerkracht weet ook dat er in iedere leerling een duurzame ondernemer schuilt:
Iedere leerkracht weet -sinds Hiëronymus van Alphen- ook dat mijn leren spelen is.
Alleen door doen, door oefenen, door spelen, willen de regels beklijven.

Kunst is niet betrekkelijk. Kunst betrekt.

Lees meer op www.jonkdesign.nl / lesprogramma