2: DE RING 20-40

Architect Piet Kramer bouwde in 1930 de Paramaribostraat.Het was een vervolg op een stedebouwkundig plan dat de naam kreeg de ring 20-40, plan West.
De Postjesbuurt hoort eigenlijk niet meer bij plan west, maar is een gevolg van de annexatie van Sloten.
De Paramaribostraat vanaf nummer 45 tot aan de Nepveustraat is een beschermd monument. In de witte straatwanden zijn typische kenmerken te herkennen van de late Amsterdamse School. De straat is een typisch voorbeeld van de zogenaamde “”schortjesarchitectuur. De architect ontwierp alleen de voorwand en daarachter mochten de particuliere eigenaren onder bepaalde voorwaarden bouwen naar eigen inzicht. De huizen aan de oneven kant van de straat zijn een meter breder (dus duurder) dan de even kant. Hiermee werd beoogd om mensen met verschillende inkomens in de wijk te laten wonen. Kramer ontwierp ook veel bruggen in de ring 1920-’40.