3: DE AMSTERDAMSE SCHOOL I

In de 19de eeuw ontstond door de industriële revolutie grote woningnood in alle steden. Het verarmde plattelands volk trok als 3de wereld migrant naar de nieuwe paradijzen van welvaart om daar in erbarmelijke omstandigheden bij elkaar gehokt te worden. Geen toiletten, geen stromend water, geen gescheiden kamers, een bed voor het hele gezin. TBC werd een epidemische volksziekte. De woningnood werd bestreden door speculanten. Woningen van 30/40 vierkante, twee stuks per etage.
In het zog van de speculanten kwamen goedwillende dames en heren met een ruime portemonnaie, die een menswaardiger woning trachtten te bouwen. En dit leidde in 1901 tot de woningwet, waarbij het Rijk renteloze leningen ging verstrekken aan iedere groep mensen, die betere woningen voor de arbeider wilde neer zetten. Na de eerste wereldoorlog kwam er geld vrij om buiten de ring 20-40 te gaan bouwen.Bronnen:
Stadsdeel de Baarsjes:Kunst en Architectuurwandeling 1996,
Monumenten in de Baarsjes,Baarsjesberichten 4,4 1996 Extra Postjesbuurt Oost
De Amsterdamse School – Annuska Pronkhorst en Sophie van Ginneken, uitgave Atrium
De Amsterdamse School – Maristella Casciato, Rotterdam 1991
Lezing Schuitje Varen Theetje Drinken door Tom  Smits
De Postjesbuurt: van groentetuin tot woonwijk, uit Ons Amsterdam 269, november 1984
Paramariboplein, jubileum groentezaak Kees Schouten, tekst Simon van Blokland, uitgave in eigen beheer
www.bijlmermuseum.nl. www.stadsarchief.nl.
…………………………………………………………………..