35: DE 4E AMBACHTSCHOOL

blz 41 wandelroute

De 4e ambachtschool werd in 1923 gebouwd door architect A.J.Westerman. Het is een markant gebouw op een bijzondere plek. Het gebouw heeft vijf zijden en heeft een vliegervorm met een aígeronde achterpunt. De voorgevel is enigszins gebogen en rijk versierd. De hoofdingang bestaat uit brede dubbele deuren, voorzien van siersmeedwerk. De deuren worden geflankeerd door twee beeldhouwwerken in tufsteen  (gesteente van vulkanisch materiaal) van beeldhouwer Hildo Krop: een mannen- en een vrouwenfiguur. De vrouw staat symbool voor de natuur, de man voor de industrialisatie. De figuren dragen beiden een gedeelte van de tekst 'Zonder moeite niets', het devies van de socialist P. L.Tak.
Pinguins en een ijsbeer symboliseren de verre zeereizen van de admiralen naar wie de straten in de
buurt zijn genoemd. De voorgevel loopt in sierlijke plooien over naar de meer sobere zijgevels. De vensterrijen en de indelingen van de vensters geven de zij-en achtergevels sterke horizontale lijnen.
ln totaal telt de school 26 beelden en reliëfs van Krop. De meeste hebben betrekking op de vakken die in de school werden gegeven.