34: BRUG POSTJESWETERING

blz 40 wandelroute

De toegang tot de Postjesbuurt wordt in de architectuur duidelijk uitgebeeld als een sterk kasteel.
Op de plek waar nu het stadsdeelkntoor de Admiral staat, bevond zich vroeger de kolenoverslag.


Het kunstwerk “Europa” werd ontwopen door H. Kuyper en opgeleverd in 1996. Oorspronkelijk bedoeld voor het Columbusplein, onlangs verplaatst naar de Postjesweg. Het drie meter hoge beeld kwam beter tot zijn recht in het intieme plantsoen dan nu in een open ruimte, een meter onder de rooilijn van de straat. Het bronzenbeeld is in verschillende kleuren uitgevoerd. Een man daalt ondersteboven neer op een groene zuil, symbool voor water, waarin de man lijkt weg te zinken. Deze zinkende beweging wordt nog eens versterkt door de draaikolken aan de armen en benen van de man.

Bron: Kunst&Architectuurwandeling stadsdeel De Baarsjes