36: BOMEN IN DE POSTJESBUURT

blz 42 en 43 wandelroute

De stedebouwkundigen  die de Postjesbuurt hebben gebouwd waren van mening dat de bewoners met zoveel mogelijk bomen kennis moesten maken. Er zijn totaal 14 verschillende boomsoorten in de wijk. Wie weet waar deze bomen staan?

 

Bomen bronnen
Stadsdeel de Baarsjes: brochures: Rembrandtpark, Bomen in de Baarsjes
Bomen: groeiplaats – kenmerken – verwerking, uitgave Fandex